freebike

EnglishFrançaisУкраїнськеSuomiSwedish

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ A PODMÍNKÁCH POUŽITÍ FREEBIKE ONEPASS

Poslední aktualizace 12. února 2020

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních informací při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákon chrání.
Vaše osobní údaje používáme k poskytování a vylepšování našich služeb. Používáním služeb souhlasíte se shromažďováním a používáním Vašich osobních informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Zavazujeme se chránit Vaše osobní údaje a Vaše právo na soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad nebo našich postupů týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese hello@freebike.com.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek (například onepass.freebike.com nebo freebike.com) , mobilní aplikace („aplikace“) a / nebo jakékoli související služby(„stránky“). .
Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože Vám pomohou učinit rozhodnutí ohledně sdílení vašich osobních údajů s námi.

1. JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám sdělíte:
Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při registraci na webech nebo v aplikacích, kdy vyjádříte zájem o využití našich služeb nebo vyjádříte zájem získat informace o nás nebo o našich produktech a službách. Shromažďujeme informace, které nám poskytnete během Vaší aktivity na webech nebo v aplikacích nebo nás jinak kontaktujete.
Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a našimi weby nebo aplikacemi, závisí na vašich volbách a produktech či funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:
Jméno a kontaktní údaje: Shromažďujeme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu,adresu, telefonní číslo
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a, v případě změny provedete úpravu na https://onepass.freebike.com.
Neshromažďujeme žádné podrobné informace o platební kartě použité k platbě za výpůjčku sdíleného kola Freebike.

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše údaje zpracováváme pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi nebo plnění smlouvy s provozovatelem služeb bikesharingu, dodržování zákonných povinností a / nebo v souladu s Vaším souhlasem o zpracování osobních údajů.
Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webů nebo aplikací používáme pro různé obchodní účely popsané níže. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme na základě našich oprávněných obchodních zájmů, služby freebike („obchodní účely“), abychom s vámi mohli uzavřít nebo plnit smlouvu („smluvní“), s vaším souhlasem („souhlas“) , a / nebo za účelem dodržení našich zákonných povinností („Právní důvody“). U každého níže uvedeného účelu označujeme konkrétní důvody zpracování, na které se spoléháme.

Jak využíváme informace které shromažďujeme a přijímáme:

Za účelem poskytovat naše služby: zejména k registraci, provádění platebních procedur, správě vašeho účtu a interakci s vámi prostřednictvím aplikace, webových stránek, e-mailů nebo SMS, a za účelem splnit naše závazky týkající se našich služeb a našich podmínek.
Abychom vás kontaktovali: Vaše osobní údaje můžeme použít, abychom Vám mohli zasílat informace o službách a nových funkcích a informace o změnách našich podmínek a zásad. Vaše údaje můžeme použít k vyžádání zpětné vazby a k tomu, abychom Vás kontaktovali ohledně Vašeho používání našich webů nebo aplikací.
Za účelem splnění a správy Vašich požadavků: Vaše údaje můžeme použít ke splnění a správě vašeho požadavku na využívání sdílených kol, plateb, vratek a výměn provedených prostřednictvím aplikací nebo webových stránek.
K prosazení našich podmínek a zásad Vaše osobní údaje můžeme použít k reakci na právní požadavky a k prevenci újmy. Pokud obdržíme předvolání nebo jiný zákonný požadavek, možná budeme muset zkontrolovat údaje, které máme, abychom zjistili, jak reagovat.

3. BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S KAŽDÝM?

Informace sdílíme pouze s vaším souhlasem, abychom dodržovali zákony, chránili vaše práva nebo plnili obchodní závazky.
Můžeme zpracovávat nebo sdílet údaje na základě následujícího právního základu:
Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovat, pokud jste nám dali konkrétní souhlas s použitím Vašich osobních údajů pro konkrétní účel.

Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to přiměřeně nutné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů, čímž myslíme v zájmu našeho podnikání při provozování a řízení našeho podnikání, tak abychom Vám mohli poskytovat ty nejlepší služby a nejlepší a nejbezpečnější zkušenosti. Před zpracováním Vašich osobních údajů pro naše oprávněné zájmy se ujistíme, že zvažujeme a vyvažujeme jakýkoli potenciální dopad na Vás (pozitivní i negativní) a Vaše práva. Vaše osobní údaje nepoužíváme k činnostem, kde jsou naše zájmy potlačeny dopadem na Vás (pokud nemáme Váš souhlas nebo pokud to zákon nevyžaduje nebo nepovoluje jinak). Další informace o tom, jak hodnotíme naše oprávněné zájmy proti jakémukoli potenciálnímu dopadu na Vás v souvislosti s konkrétními aktivitami, získáte kontaktováním nás. Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili podmínky takové smlouvy.

Zákonné povinnosti: Vaše údaje můžeme zveřejnit, pokud to po nás zákon vyžaduje, abychom dodrželi platné zákony, vládní žádosti, soudní řízení, soudní příkaz nebo právní procesy, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání k soudu ( včetně reakce na veřejné orgány za účelem splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva).

Zásadní zájmy: Vaše údaje můžeme zveřejnit, pokud se domníváme, že je nezbytné vyšetřit, předcházet nebo podniknout kroky týkající se možného porušení našich zásad, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby či nezákonné činnosti, nebo jako důkaz ve sporech, kterých se účastníme.

Možná budeme muset zpracovat Vaše údaje nebo sdílet Vaše osobní údaje v následujících situacích:
Prodejci, konzultanti, provozovatelé systému bikesharing a další poskytovatelé služeb třetích stran: Vaše údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran nebo dodavateli, kteří poskytují služby pro nás nebo naším jménem a vyžadují přístup k těmto informacím,za účelem funkčnosti. Mezi příklady patří analýza dat, doručování e-mailů, hostování, zákaznický servis, provozovatel/operátor dané služby sdílených kol. Můžeme povolit vybraným třetím stranám, aby na webech nebo v aplikacích používaly technologii sledování, která jim umožní shromažďovat údaje o tom, jak s weby nebo aplikacemi v průběhu času komunikujete. Pokud to není popsáno v těchto zásadách, nesdílíme, neprodáváme, nepronajímáme ani neobchodujeme s Vašimi informacemi s žádnými třetími stranami pro jejich propagační účely.

Obchodní transakce: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, zrušení nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako pokračující činnost nebo jako součást bankrotu, likvidace nebo obdobné řízení, ve kterém jsou mezi převedenými prostředky osobní údaje, které máme o našich uživatelích v držení.

4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE INFORMACE?

Vaše informace sdílíme a zveřejňujeme pouze s následujícími stranami. Pokud jsme vaše údaje zpracovali na základě vašeho souhlasu a chcete svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás.
Místní provozovatel systému sdílení jízdních kol Freebike
Freebike sro

5. POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE A DALŠÍ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ?

Ke shromažďování a ukládání vašich údajů můžeme používat soubory cookie a další sledovací technologie.
Můžeme používat cookies a podobné technologie sledování (jako jsou měřící pixely) pro přístup nebo ukládání informací.Můžeme používat také Google Analytics, službu poskytovanou společností Google, jejíž používání může shromažďovat informace jako IP adresa, čas návštěvy, umístění a opakovaná návštěva. Google Analytics podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google. Tyto technologie používáme k monitorování provozu, zlepšování našeho webu, aplikací a dalších služeb.

6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je nezbytně nutné pro splnění účelú uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje odstraníme na základě Vašeho požadavku na webu https://onepass.freebike.com .
Pokud nebudeme mít legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je smažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to nebude možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), bezpečně je uložíme a izolujeme od dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich smazání.

7. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE BEZPEČNÉ?

Naším cílem je chránit vaše osobní údaje pomocí systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.
Implementovali jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, jejichž cílem je chránit bezpečnost veškerých osobních údajů, které zpracováváme. Budeme se snažit chránit vaše osobní údaje, přenos osobních údajů na naše weby nebo aplikace a z nich je na vaše vlastní riziko. Ke službám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ?

V některých regionech (například v Evropském hospodářském prostoru) máte podle příslušných zákonů o ochraně údajů určitá práva. Mezi ně může patřit právo požadovat přístup a získat kopii vašich osobních údajů, požadovat opravu nebo výmaz; omezit zpracování vašich osobních údajů; a případně přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. K podání takové žádosti použijte níže uvedené kontaktní údaje. Budeme zvažovat a jednat na základě jakékoli žádosti v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme však, že to neovlivnízpracování Vašich údajů před jeho odvoláním.
Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a myslíte si, že zpracováváme vaše osobní údaje protiprávně, máte také právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Jejich kontaktní údaje najdete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Informace o účtu

Pokud byste chtěli kdykoli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo zrušit svůj účet, můžete tak učinit následovně:
řihlaste se do nastavení svého účtu na https://onepass.freebike.com a aktualizujte svůj uživatelský účet.
Na základě vaší žádosti o ukončení vašeho účtu deaktivujeme nebo odstraníme váš účet a informace z našich aktivních databází, pokud budou dodržena pravidla pro ukončení vašeho účtu (žádná výpůjčka kola v žádném systému po dobu více než 7 dnů, všechny závazky jsou vypořádány). Některé informace však mohou být uchovány v našich souborech, aby se zabránilo podvodům, řešení problémů, pomoc při vyšetřování, vymáhání našich podmínek a dodržování zákonných požadavků.

Cookies a podobné technologie

Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud chcete, můžete si ve svém prohlížeči obvykle nastavit, aby cookies odstranil a cookies odmítl. Pokud se rozhodnete odstranit soubory cookie nebo soubory cookie odmítnout, mohlo by to ovlivnit určité funkce nebo služby našich webů nebo aplikací. Chcete-li se odhlásit z inzerce založené na zájmech inzerentů na našich webech nebo aplikacích, navštivte stránku http://www.aboutads.info/choices/.

9. OVLÁDACÍ PRVKY DO-NOT-TRACK FUNKCE

Většina webových prohlížečů a některých mobilních operačních systémů a mobilních aplikací obsahuje funkci Do-Not-Track („DNT“) nebo nastavení, které můžete aktivovat, aby signalizovalo vaše preference soukromí, aby nebyly sledovány a shromažďovány údaje o vašich online procházení. Nebyl dokončen jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. Z tohoto důvodu momentálně nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu, která nebude online sledována. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi těchto zásad ochrany osobních údajů.

11.AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady mohou být čas od času aktualizovány. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným „revidovaným“ datem a aktualizovaná verze bude účinná, jakmile bude přístupná. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů provedeme podstatné změny, můžeme vás o tom informovat buď prominentním zveřejněním oznámení o těchto změnách, nebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů často prohlíželi, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše informace.

12. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Máte-li dotazy nebo připomínky k těmto zásadám, můžete kontaktovat naši inspektorku ochrany údajů Moniku Degroux e-mailem na adrese Monika.Degroux@freebike.com nebo poštou na adresu:
Křižíkova 237 / 36A, 186 00 Praha 8-Karlín, Česká republika